Pediatria pre prax 4/2011

Špecifická alergénová imunoterapia u detí

MUDr. Júlia Michaličková

Článok sa venuje liečbe alergických ochorení detí používaním špecifickej imunoterapie (AIT). Vysvetľuje základné pojmy: alergia, alergén, diagnostika alergie, liečba, mechanizmus účinku liečby, ciele liečby, bezpečnosť liečby.

Kľúčové slová: alergia, diagnostika, špecifická imunoterapia.

stiahnuť celý článok v pdf

Specific allergen immunotherapy in children

This article discusses treatment of allergic disesases in children by specific allergen immunotherapy (AIT). It explains basic terms as: allergy, allergen, allergic diagnostics, treatment mechanism of action, treatment targets, treatment safety.

Keywords: allergy, diagnostics, specific immunotherapy.