Pediatria pre prax 4/2007

Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu

MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Pavla Mendlová

Diabetes mellitus 1. typu je způsoben autoimunitní destrukcí beta buněk pankreatu produkujících inzulin. Dlouhý interval od nastartování autoimunitního procesu do manifestace diabetu a možnost vyhledání jedinců s vysokým rizikem rozvoje onemocnění na základě genetického vyšetření, stanovení autoprotilátek asociovaných s diabetem a vyšetření stavu glukózového metabolizmu činí z tohoto onemocnění velmi atraktivní cíl prevence na všech třech jejích úrovních. Tento článek se podrobněji zabývá jednotlivými studiemi provedenými nebo v současnosti probíhajícími na poli prevence diabetu a možnostmi nahrazení či znovuobnovení vlastní produkce inzulinu, tedy kauzální léčbou včetně transplantace ostrůvků, použití kmenových buněk a genové terapie.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, predikce, prevence, kauzální léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACTUAL TRENDS IN PREVENTION AND TREATMENT OF TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Type 1. diabetes mellitus results from an autoimmune destruction of insulin producing pancreatic beta cells. Long interval between the start of the autoimmune process to the real manifestation and the possibility to identify subjects in high risk of the development of the disease based on their genetics, presence of diabetes related autoantibodies and the status of the metabolism of glucose make this disease very attractive target of the prevention on all of its three stages. This article lists in detail important projects of T1DM prevention carried on recently or currently under research and possibilities of replacement or renewal of the insulin self-production, i. e. the causal treatment including the islet transplantations, the stem cell and the gene therapy.

Keywords: DM 1, prediction, prevention, causal therapy.