Pediatria pre prax 6/2007

SOUČASNÉ TRENDY PLASTICKÉ CHIRURGIE V LÉČBĚ VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD

MUDr. Michaela Čakrtová , MUDr. Jiřina Kuderová, MUDr. Eva Leamerová

Spektrum plastické chirurgie u dětí zahrnuje léčbu vrozených vývojových vad obličeje, zejména rozštěpů, vrozených vad ušních boltců, zevních genitálií, trupu, horních a dolních končetin. Dále se plastická chirurgie zabývá léčbou vrozených i získaných pigmentových névů a chirurgickou léčbou hemangiomů a cévních malformací. Kromě vrozených vývojových vad plastická chirurgie řeší úrazy obličeje a končetin, ztrátová poranění měkkých tkání a poúrazové jizevnaté deformity. V řadě případů plastická chirurgie spolupracuje s odborníky z ostatních oborů včetně pediatrů. Správná indikace, časování operací a spolupráce je základem úspěchu léčby.

Kľúčové slová: vrozené vývojové vady, rozštěpy obličeje, odstálé boltce, melanocytární névy, hemangiomy a cévní malformace, hypospadie, polydaktylie, syndaktylie, amniotické strangulace.

stiahnuť celý článok v pdf

PLASTIC SURGERY: RECENT TRENDS IN TREATMENT OF CONGENITAL DISORDERS

Pediatric plastic surgery provides the treatment of facial congenital disorders including facial clefts, external genitalia disorders, trunk deformities, upper limb and lower extremity malformations. The field of plastic surgery also includes the treatment of melanocytic nevi, hemangiomas and vascular anomalies. The goal of treatment of congenital disorders is an interdisciplinary cooperation and suitable timing of operations.

Keywords: congenital disorders, facial clefts, prominent ears, melanocytic nevi, hemangiomas and vascular anomalies, hypospadias, polydactyly, syndactyly, ring constrictions.