Pediatria pre prax 4/2010

Skolióza – komplexní diagnostické a terapeutické postupy

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Skoliotická deformita, progredující v dětském věku, představuje závažné postižení páteře. Komplexně ovlivňuje nejen pohybový aparát dítěte, ale sekundárně také jeho orgánové soustavy, především kardiopulmonální systém. Jedná se o deformitu, na jejíž diagnostice a léčbě se podílí celá řada medicínských odborností, včetně významného vlivu praktických pediatrů. Cílem sdělení je shrnutí definice, klasifikace a vyšetřovacích metod skolióz i jejich moderních terapeutických postupů.

Kľúčové slová: skolióza, idiopatická, operace.

stiahnuť celý článok v pdf

Scoliosis – comprehensive diagnostic and therapeutic procedures

Scoliotic deformity that progresses in child age is a serious spinal condition that affects in a complex manner not only the locomotor system of the child but also, secondarily, his organ systems, particularly the cardiopulmonary system. A number of medical disciplines are involved in the diagnosis and treatment of this deformity. The role of paediatricians in diagnosis, surveillance and conservative treatment of scolioses is essential. The aim of the paper is to summarize the definition, classification and examination methods for scolioses as well as to summarize modern therapeutic procedures.

Keywords: scoliosis, idiopathic, operation.