Pediatria pre prax 6/2012

Simultánne podávanie vakcín

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Simultánna aplikácia všetkých vakcín, ktoré sú možné podať pri jednej návšteve, sa odporúča z dvoch dôvodov: neoneskorí sa dosiahnutie optimálnej ochrany pred infekčným ochorením a je tiež pravdepodobnejšie, že dieťa (alebo dospelý) bude kompletne zaočkované a nemusíme sa spoliehať na ďalšie návštevy. Z pohľadu imunogenicity a reaktogenicity sa môžu simultánne podávať všetky vakcíny dostupné na Slovensku.

Kľúčové slová: očkovanie, vakcíny, simultánne podávanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Simultaneous administration of vaccines

Simultaneous administration of all vaccines for which a person is eligible at a given visit is encouraged for two reasons – achievement of optimal protgection is not delayed and completion of allrecommended vaccine series is more likely. Their are no vaccines that cannot be given at the same time in Slovakia, considering both reactogenicity and imunogenicity.

Keywords: vaccination, vaccines, simultaneous administration.