Pediatria pre prax 1/2017

Sebepoškozování v dětství a dospívání

Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová

Záměrné sebepoškozování či sebezraňování (deliberate self harm, self injury) je nevhodný škodlivý zvládací (copingový) mechanizmus. Jedná se o behaviorální projev pozorovatelný i v dětství a dospívání. Mluvíme o povrchním sebeřezání, sebepálení, předávkovávání se medikamenty či jinými chemickými látkami, sebetlučení, sebeškrcení, rozrušování ran, vytrhávání vlasů a podobně. Dospívající si chce uškodit a zároveň zůstat naživu. Následky sebepoškození skrývá, důležitější je pro něj proces sám, než výsledek. V průběhu prožívá bažení (craving), nárůst vzrušení (arousalu), jeho vybití a úlevu spojenou s potřebou opakování. V terapii využíváme nejčastěji mož-nosti ovlivnění serotonergních a dopaminergních receptorů. Je studována role receptorů opioidních. Důležitá je psychoterapie, která kombinuje možnosti souběžného průběhu individuální, skupinové psychoterapie, deníkové práce, možnosti krizového telefonického kontaktu s terapeutem a podpory rodičům.

Kľúčové slová: záměrné sebepoškozování, zvládací strategie, disociace, bažení

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Self-harm during childhood and adolescence

Deliberate self-harm and self-injury is an inappropriate and harmful way of coping with problems. This is a behavioral manifestation observed during childhood and adolescence. This involves superficial self-cutting, self-immolation, overdosing with medicines or other chemical substances, self-beating, self-strangulation, wound self-laceration, hair removal and others. Adolescents want to hurt themselves and stay alive. They hide the self-harm consequences, the process itself is more important than the result during which he experiences craving, arousal increase, its depletion and alleviation associated with the need of recurrence. The therapy makes use of the possibility of influencing serotonergic, dopaminergic and opioid receptors. Of importance is psychotherapy which combines the possibility of a parallel course of an individual or group psychotherapy, diary writing, possibility of contacting a therapist via a telephone in a crisis, and providing support for parents.

Keywords: deliberate self-harm, coping strategies, dissociation, craving