Pediatria pre prax 5/2005

Rychlá PCR diagnostika invazivního meningokokového onemocnění

MUDr. Jitka Kalmusová

PCR (polymerase chain reaction) diagnostika je určena hlavně pro lékaře na infekčních odděleních, dětských odděleních, JIP a lůžkových ARO. V Národní referenční laboratoři pro meningokokové nákazy je zavedena metoda PCR pro detekci Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae, která rozšiřuje bezkultivační metody (přímou mikroskopii a latexovou aglutinaci) dosud užívané v diagnostice závažných bakteriálních onemocnění. Tato metoda umožňuje rychlé určení patogena o nízké koncentraci přímo z klinického materiálu.

Kľúčové slová: polymerázová řetězová reakce, PCR, rychlá diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RAPID PCR DIAGNOSTICS OF INVASIVE MENINGOCOCCAL DISEASE

PCR (polymerase chain reaction) diagnostics is an ideal tool to be used by physicians at departments of infectious diseases, pediatric departments, intensive care units and critical care units of departments of anaesthesiology, resuscitation and intensive care. In National Reference Laboratory for Meningococcal Infections the PCR method has been introduced to detect Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae. The method adds to the non-cultivation methods (direct microscopy, latex agglutination) used in serious infectious diseases diagnostics to date. It makes it possible to directly identify low-concentration pathogens in clinical material.

Keywords: polymerase chain reaction, PCR, rapid diagnostics.