Pediatria pre prax 2/2007

ROTAVIROVÉ INFEKCE, SOUČASNÉ MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ

doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Rotaviry každoročně vyvolávají 111–125 milionů onemocnění, jsou příčinou 0,5–1 milionu úmrtí. V ČR bylo v r. 2006 registrováno v informačním systému hygienické služby 2 837 sporadických onemocnění, ve 23 epidemiích onemocnělo 820 osob. Úmrtí nebylo zaznamenáno. V r. 2006 bylo v 80 laboratořích v ČR potvrzeno 4 815 rotavirových infekcí. Specifická nemocnost propočtená na základě laboratorních výsledků byla 792/100 000 dětí do 3 let věku, u dětí do 5 let 697/100 000. S registrací 2 nových vakcín (Rotarix, RotaTeq) je reálné postupně naplnit rozšířený imunizační program WHO, který počítá se zaváděním očkování proti těmto infekcím. Obě vakcíny navzdory odlišným vlastnostem potvrzují vysokou imunogenitu i protekci. Postupně se začínají používat v mnoha evropských, ale i dalších zemích.

Kľúčové slová: Rotarix, RotaTeq, rotavirové infekce, vakcinace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ROTAVIRAL INFECTION, CURRENT POSSIBILITIES OF THE VACCINATION

Rotaviruses cause annually 111–125 million of illnesses leading to 0.5–1 million of deaths. As many as 2,837 sporadic cases and 820 cases from 23 outbreaks were reported to the Public Health Service in 2006 in the Czech Republic. No case was lethal. In 2006 4,815 rotavirus infection were laboratory confirmed in 80 laboratories of the Czech Republic. Specific morbidity among children under 3 years calculated on the laboratory data was 792 cases/100,000 population/year; among children under 5 years it was 697/100,000. With registration of 2 new vaccines (Rotarix, RotaTeq) it is realistic to gradually fulfil extended WHO immunisation programme that intends to introduce vaccinations against these infections. Both vaccines despite different properties confirm a high level of imunogenicity and protection. They are gradually introduced to the market not only in the European countries but also in other countries.

Keywords: Rotarix, RotaShield, RotaTeq, rotavirus infection, vaccination.