Pediatria pre prax 1/2013

Rotavirové gastroenteritidy a možnosti prevence

MUDr. Jan Smetana, Ph.D., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Rotavirovou gastroenteritidu (RVGE) prodělá alespoň jednou do 5 let věku více než 95 % dětí. Nejvyšší incidence se udává průměrně ve věku 6–24 měsíců. První nákaza bývá zpravidla klinicky nejzávažnější, každá další bývá mírnější. Nejčastější komplikací je dehydratace, která je častější než u rotavirus negativních akutních gastroenteritid. Rovněž riziko hospitalizace je u RVGE vyšší. K dispozici jsou dnes dvě živé atenuované vakcíny s perorální aplikací určené ke specifické prevenci RVGE u dětí od 6 týdnů věku. Očkování je doporučováno všem dětem.

Kľúčové slová: rotavirová gastroenteritida, rotaviry, prevence, vakcinace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rotavirus gastroenteritis and prevention

More than 95 % children under 5 years of age are infected at least once with rotavirus gastroenteritis (RVGE). The highest incidence is given an average age of 6–24 months. The first infection is usually clinically most serious, each other is more moderate. The most common complication is dehydration, which is more common than in the case of rotavirus negative acute gastroenteritis. Also the risk of hospitalization for RVGE is higher. Now, there are two live attenuated oral vaccines for specific prevention of RVGE in group of children older than 6 weeks of age. Vaccination is recommended for all children.

Keywords: rotavirus gastroenteritis, rotavirus, prevention, immunization.