Pediatria pre prax 2/2006

Retrospektivní studie výskytu SIDS v ČR během období 1999–2004

MUDr. Eva Matějů, MUDr. Peter Kováč

Autoři prezentují první orientační pohled na problematiku SIDS (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome – syndrom náhlého úmrtí kojenců) v rámci celé České republiky za 6leté období – v letech 1999–2004. Za uvedené období se podle statistických údajů v České republice vyskytli 115 úmrtí na SIDS a jeho incidence byla 0,207 na 1000 živě narozených dětí. Autoři však zjistili, že podle údajů z pitevních protokolů z Ústavu soudního lékařství 2. LF UK Praha za období 1999–2001 byla v jeho spádovém území incidence SIDS 0,49 na 1000 živě narozených dětí, přičemž statistika uvádí incidenci 0,26 na 1000 živě narozených dětí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť