Pediatria pre prax 2/2013

Ranuly a mukokély u detí

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., MUDr. Kristína Halmová, MDDr. Šamseh Merdaa, MDDr. Tomáš Szórád, †prof. MUDr. Janka Jakubíková, PhD.

V praxi sa pri označovaní cýst slinných žliaz často zamieňajú diagnózy ranula a mukokéla. Autori upozorňujú na hlavné rozdiely v ich epidemiológii, etiopatogenéze a klinickom obraze. Zároveň uvádzajú stručnú diferenciálnu diagnostiku týchto stavov v rámci cýst mäkkých tkanív orofaciálnej oblasti a ich terapeutické možnosti.

Kľúčové slová: cysty slinných žliaz, ranula, mukokéla, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ranulas and mucoceles in children

The terms ranula and mucocele are used for diagnosis of salivary gland cysts many times incorrectly. Authors direct attention towards main differences in epidemiology, etiopathogenesis and clinical picture of these conditions. They introduce brief differential diagnosis of them within soft tissue cysts of the orofacial region and the treatment options.

Keywords: cysts of salivary glands, ranula, mucocele, children.