Pediatria pre prax 5/2005

Psychologické vyšetřování extrémně nezralých dětí

PhDr. Kateřina Chamoutová, Mgr. Hana Chamoutová, MUDr. Libuše Pazderová

Intenzivní lékařská péče umožňuje přežívání dětí se stále nižší porodní hmotností a narozených v časnějších gestačních týdnech. Zajímalo nás, jaká je kvalita života těchto dětí. V našem souboru jsou zahrnuty děti narozené v období leden 1997 – červen 1998, jejichž porodní hmotnost byla menší než 1 500 g a byly v péči neonatologického oddělení VFN Prahy 2. K psychologickému vyšetření byly pozvány ve věku 5 let. V tomto příspěvku jsou zpracovány výsledky vyšetření 38 chlapců a 40 dívek, vyšetření zahrnovalo zhodnocení intelektového vývoje III. revizí škály Termann–Merill (T-M), všeobecných znalostí předškolních dětí, grafomotoriky, prostorové analýzy a syntézy. Z hlediska intelektového se rozvíjejí v pásmu průměru, byly ale zachyceny poruchy vývoje grafomotoriky, vizuomotorických a prostorových schopností, poruchy pozornosti a chování (ADHD) i zvýšená úzkostnost a obtíže adaptační.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť