Pediatria pre prax 2/2021

Psychické poruchy u obéznych detí a adolescentov

MUDr. Anna Surovcová, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Epidémia obezity je jedným z najzávažnejších problémom medicíny 21. storočia. Komplikácie, ktoré ju sprevádzajú, majú ďalekosiahle a nepriaznivé dôsledky na zdravie a vývin dieťaťa. Kým somatické komorbidity obezity sú dobre zdokumentované, asociácia obezity s duševnými poruchami je málo preskúmaná. Psychiatrické komorbidity môžu byť dôsledkom alebo príčinou detskej obezity alebo môžu zdieľať spoločné etiologické faktory. Nasledujúci príspevok sa zameriava na najčastejšie psychické poruchy u detí a adolescentov s obezitou.

Kľúčové slová: obezita, detský vek, adolescencia, psychické poruchy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychiatric disorders in obese children and adolescents

The obesity epidemic is one of the most serious public health challenges of the 21st century. Its accompanied complications have farreaching and enduring adverse consequences for health outcomes and child development. While the somatic comorbidities of obesity are well documented, the association of obesity with mental disorders has been little researched. Psychiatric comorbidities may be a cause or consequence of childhood obesity, or they may share common aetiological factors. This review focuses on the most common psychiatric disorders in obese children and adolescents.

Keywords: obesity, childhood, adolescence, psychiatric disorders