Pediatria pre prax 1/2004

Problematika natálních a neonatálních zubů

MUDr. Romana Ivančaková, CSc., Ana Lucía Seminario, DDS, MDS

Dítě během svého vývoje prochází mnoha změnami. Prořezávání zubů do dutiny ústní je chronologické a nepatrné odchylky v prořezávání jednotlivých zubů jsou podmíněny dědičnými, endokrinními a zevními faktory. Přesto se první zuby mohou v ústech objevit při narození, nebo prořezat během prvního měsíce života. Očekávání, týkající se prořezání prvního zubu, jsou velká a ještě se umocňují, objeví-li se první zub v ústech velmi brzy. Cílem tohoto sdělení je podat klinickou charakteristiku této anomálie a nastínit možnosti, jak problém řešit.

Kľúčové slová: natální zuby, neonatální zuby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE PROBLEM OF NATAL AND NEONATAL TEETH

Child development is marked by many changes through the first year of life. Teeth eruption follows a chronology and small variations are depending on hereditary, endocrine and environmental factors. Nevertheless the first teeth may be present at birth or erupt during the first month of life. The expectations about the eruption of the first teeth are great and even greater when the teeth appear early in the oral cavity. The objective of this study is to present clinical characteristics of this anomaly with possible choices of treatment.

Keywords: natal teeth, neonatal teeth.