Pediatria pre prax 6/2009

Přístup k dětem se svalovou hypertonií v novorozeneckém a kojeneckém věku

MUDr. Eva Dortová, MUDr. Jana Knězová, doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Jitka Rokytová

Autoři popisují projevy svalové hypertonie u novorozence a kojence, její příčiny a negativní vliv na pohybový vývoj dítěte. Na základě literárních údajů a vlastních bohatých zkušeností podrobně rozvádějí přístup k dítěti s touto poruchou, který ji může zmírnit či odstranit.

Kľúčové slová: hypertonie, novorozenec, fyzioterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Approach to infants with muscle hypertonia in the first year of life

Authors describe symptoms of muscle hypertonia in newborns and infants, its causes and negative influence on motor development. On the basis of literary facts and their own ample experiences explain in details the approach to an infant with this disorder that may alleviate it.

Keywords: hypertonia, newborn, physiotherapy.