Pediatria pre prax 6/2015

Případ rodiny s malým vzrůstem a „zkaženými” zuby

doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D., MUDr. Eva Šilhánová, MUDr. Jana Černá, Mgr. Renata Taslerová, Ph.D.

Autoři popisují kazuistiku 4,5letého pacienta s malým vzrůstem a devastací chrupu; kombinace uvedených příznaků se vyskytuje v dominantní formě ve III generacích v rodině matky (pacient, jeho matka, matčina matka). Při podrobném rozboru anamnézy a zejména z původní lékařské ambulantní pediatrické dokumentace matky se zjistilo, že matka měla opakované zlomeniny v novorozeneckém a kojeneckém věku, které vymizely s nástupem puberty, její syn nikdy fraktury neměl. Molekulárně genetické vyšetření odhalilo kauzální mutaci v genu COL1A2, čímž se v rodině potvrdila diagnóza osteogenesis imperfecta.

Kľúčové slová: anamnéza v pediatrii, malý vzrůst, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, osteogenesis imperfecta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A case report of family with short stature and „rotten“ teeth

Authors present a case report of 4,5 years old boy with short stature and failure of teeths formation; these symptoms occur dominantly in III consecutive generations in mothers family (patient, her mother, maternal mother). Using detailed anamnestic analysis and particularly from the original medical practitioner pediatrician documentation of mother was found, that she suffered at repeated fractures during neonatal period and infancy, which disappeared with the onset of puberty, her son never had a fracture. Molecular genetic testing revealed causal mutation in COL1A2 gene, thus in the family was confirmed the diagnosis of osteogenesis imperfecta.

Keywords: family history in pediatrics, short stature, amelogenesis (dentinogenesis imperfecta), osteogenesis imperfecta.