Pediatria pre prax 1/2012

Prevencia tuberkulózy u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou liečených biologickou liečbou

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD., MUDr. Pavol Mrážik

Biologická liečba je stále relatívne nová liečebná alternatíva pre pacientov s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA). Zásadne zlepšuje kvalitu života a výhľady detských pacientov do budúcnosti. Rovnako ako každý iný terapeutický postup má však svoje úskalia. Jedným z nich je riziko reaktivácie latentnej tuberkulóznej infekcie (LTBI). Spočíva v zablokovaní fyziologických účinkov faktoru nekrotizujúceho nádory (TNF) pri tvorbe tuberkulómov počas mykobakteriálnej infekcie. Cieľom tejto práce je poskytnúť pediatrom prehľad aktuálnych postupov využívaných v klinickej praxi na prevenciu rizika reaktivácie LTBI pacientov liečených anti-TNF preparátmi.

Kľúčové slová: latentná tuberkulózna infekcia, biologická liečba, TNFα, juvenilná idiopatická artritída, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of tuberculosis in children with juvenile idiopathic arthritis treated with biological therapy

Biological therapy is still relatively a new treatment option for patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA). It significantly improves the quality of life and the life prospects of children, but as with any therapy, even in this case there are some pitfalls. One of them is the risk of reactivation of latent tuberculosis infection (LTBI). The risk lies in the blockage of the physiological effects of the tumor necrosis factor (TNF) in developing granuloma during mycobacterial infection. The aim of this work is to provide an overview of current practice in preventing the risk of reactivation of LTBI in patients treated with anti-TNF drugs to pediatric practitioners.

Keywords: latent tuberculosis infection, biological therapy, TNFα, juvenile idiopathic arthritis, prevention.