Pediatria pre prax 4/2007

Prevencia pneumokokových ochorení u rizikových skupín detí

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., MUDr. Pavol Šimurka

Pneumokok je najčastejšou príčinou bakteriálnej invazívnej infekcie, pneumónie a akútnej otitis media v detskom veku. Po zavedení sedemvalentnej pneumokokovej konjugovanej vakcíny (PCV7) do pravidelného vakcinačného kalendára bol zistený výrazný pokles invazívnych pneumokokových infekcií v krajinách s pravidelným očkovaním, tiež sa pozoroval aj znížený výskyt pneumónií a akútnych otitis media u detí. Účinnosť PCV7 bola preverená aj na Slovensku. Informujeme o rizikových skupinách pre pneumokokovú infekciu, úhrade očkovacej látky zdravotnými poisťovňami u týchto rizikových skupín, rozšírení indikácií PCV7 a novej odporučenej očkovacej schéme.

Kľúčové slová: pneumokokové infekcie, deti, očkovanie, pneumokoková konjugovaná vakcína, rizikové skupiny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREVENTION OF PNEUMOCOCCAL DISEASE IN RISK GROUP OF CHILDREN

Streptococcus pneumoniae is the most common bacterial agens of invasive infections, pneumonia and acute otitis media in infants and children. After the introduction of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) to routine use, the incidence of invasive pneumococcal disease has significantly been decreased. Moreover, the decrease in number of pneumonia and acute otitis media in children has been noted. This efficacy of PCV7 was verified in Slovakia, too. We inform about specification of risk groups for pneumococcal disease, financial compensation of PCV7 for these groups, the extension of indications of PCV7 for pneumonia and otitis and on new recommended vaccination schedule.

Keywords: pneumococcal disease, children, vaccination, pneumococcal conjugate vaccine, risk grou