Pediatria pre prax 3/2021

Prevencia infekčnej endokarditídy v pediatrickej populácii

MUDr. Karin Margitfalviová, MUDr. Erika Goldschmidtová

Infekčná endokarditída je definovaná ako zápal endokardu charakterizovaný prítomnosťou infekčných vegetácií na chlopňovom alebo nástennom endokarde. Vyvolávateľom môžu byť baktérie, plesne, chlamýdie, ricketsie alebo vírusy. Vzhľadom na závažnú prognózu rozvinutého ochorenia je nutné dbať na dodržiavanie hygienických opatrení a v indikovaných prípadoch na antibiotickú prevenciu.

Kľúčové slová: infekčná endokarditída, prevencia, dieťa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infectious endocarditis prevention in pediatric population

Infective endocarditis is defined as inflammatory disease of the endocardium characterised by presence of infectious vegetations on heart valves or wall endocardium. It is caused by bacteria, fungi, chlamydiae, ricketsiae or viruses. Since the prognosis of infective endocarditis is serious, it is necessary to adhere to preventive hygienic measures and when indicated to use antibiotic prevention.

Keywords: infectious endocarditis, prevention, child