Pediatria pre prax 1/2011

Prevence krvácení novorozenců a malých kojenců způsobené nedostatkem vitaminu K

MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

Článek nabízí současný pohled na možnosti a způsoby prevence krvácení novorozenců z nedostatku vitaminu K. Zásadní změnou je zkrácení doby profylaxe, přesnější vymezení výhod a slabin parenterální a perorální aplikace vitaminu K a upozornění na určitou rezervovanost v aplikaci nepřiměřených dávek vitaminu u novorozenců nízké a velmi nízké porodní hmotnosti.

Kľúčové slová: krvácivá nemoc novorozenců, deficit vitaminu K, suplementace vitaminem K, prevence krvácení vitaminem K, vitamin K1, novorozenec, nedonošený novorozenec.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborns and young infants

The article presents a current view of the options and methods of prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborns. Major changes include shorter prophylaxis time, more accurately defined benefits and drawbacks of parenteral and oral vitamin K administration and the need for a certain caution when administering inappropriate doses of the vitamin in newborns with low and very low birth weight.

Keywords: haemorrhagic disease of the newborn, vitamin K, vitamin K supplementation, prevention of vitamin K deficiency bleeding, vitamin K1, newborn, premature newborn.