Pediatria pre prax 6/2016

Pretrvávajúca leukocytúria u 17-ročného chlapca ako prvý prejav Crohnovej choroby

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Iveta Čierna, PhD., MUDr. Michal Kubina, MUDr. Katarína Kušíková

Enterovezikálne fistuly sú relatívne zriedkavé u pacientov s Crohnovou chorobou. Uvádzame unikátny prípad dieťaťa, u ktorého bola enterovezikálna fistula prvým prezentujúcim prejavom ochorenia. Prípad upozorňuje na dôležitosť uvažovať o tomto zriedkavom prejave Crohnovej choroby ako príčiny symptómov zo strany močového traktu u dieťaťa so slabým prospievaním.

Kľúčové slová: Crohnova choroba, enterovezikálna fistula, iniciálna manifestácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Persistent leucocyturia in 17-year-old boy as the first manifestation of Crohn’s disease

Enterovesical fistulae are relatively rare in Crohn’s disease. We report a unique case of a 17 years old boy with an enterovesical fistula occurring as the first manifestation of disease. This case points out the need to be aware of the rare but important occurrence of Crohn’s enterovesical fistula as a cause for urinary symptoms in a child with inadequate weight gain.

Keywords: Crohn’s disease, enterovesical fistula, initial manifestation