Pediatria pre prax 3/2006

Přehled diagnózy a terapie syndromů idiopatické bolesti u dětí

doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., Mgr. Jarmila Tolimatová, Yvona Šulcová, Markéta Vránová, Kateřina Mikešová, MUDr. Jana Tuková, MUDr. Dana Němcová

Syndromy chronické idiopatické muskuloskeletální bolesti (CPS) jsou charakterizovány úpornou, dlouhodobou bolestivostí pohybového aparátu bez prokazatelné morfologické příčiny. V dětském věku nejsou vzácností. Postihují nejčastěji starší školáky a adolescenty a bývají příčinou významných funkčních poruch motorických i psychosociálních. Diagnostika CPS se opírá o expertízu odborníků zkušených v péči o děti s chronickými onemocněními pohybového aparátu. V rámci širokého spektra CPS existují dvě definované jednotky. Příkladem lokalizované formy CPS je syndrom komplexní regionální bolesti 1. typu, difuzním CPS je syndrom fibromyalgie. Léčba CPS je komplexní, jejím základem je multidisciplinární přístup kombinující individuální fyzioterapii s podpůrnou psychologickou péčí a kognitivně-behaviorálním přístupem. U adekvátně a včas léčených dětí je prognóza obvykle příznivá.

Kľúčové slová: chronická bolest, fibromyalgie, algodystrofie, multidisciplinární léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REVIEW OF DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF IDIOPATHIC PAIN SYNDROMES IN CHILDREN

Chronic idiopathic musculoskeletal pain syndromes (CPS) are characterised by persistent, longterm musculoskeletal pain without an identifiable morphological cause. They are not uncommon during childhood. Most frequently they affect older school children and adolescents and may cause significant physical as well as psychosocial disability. Diagnosis of CPS depends upon expertize of a specialist team experienced in the management of chronic musculoskeletal disorders in chidren. Within the wide spectrum of CPS two defined entities are recognised. Localised CPS is represented by complex regional pain syndrome type 1, fibromyalgia is an example of diffuse CPS. Management of CPS is complex. It is based on multidisciplinary approach combining individual physiotherapy with supportive psychological care and cognitive-behavioral approach. If adequate treatment is initiated early prognosis appears to be favourable.

Keywords: chronic pain, fibromyalgia, algodystrophy, multidisciplinary therapy.