Pediatria pre prax 6/2012

Povinné očkovanie a riziká antivakcinačných tendencií

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

Zdôrazňuje sa význam povinného očkovania, kolektívnej imunity a správnosti očkovacích schém na Slovensku, ako aj úspechy vo výskyte infekčných chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje. Detská obrna sa na Slovensku nevyskytuje od roku 1960, stále však je riziko jej zavlečenia. Diftéria sa nevyskytuje od roku 1970 a nebola zavlečená ani počas epidémie v bývalých štátoch Sovietskeho zväzu v 90. rokoch. Slovensko patrí k ojedinelým štátom v Európe, v ktorých sa od roku 2004 udržiava nulový výskyt domácich osýpok aj napriek rozsiahlej epidémii, ktorá postihla v rokoch 2010/11 mnoho európskych štátov. Priaznivá situácia je aj vo výskyte rubeoly a parotitídy. Spochybňuje sa udržanie vysokej zaočkovanosti v prípade zrušenia povinného očkovania. Nízky výskyt chorôb je pravdepodobne dôvodom toho, že ich ľudia nepovažujú za hrozbu a podliehajú falošným tvrdeniam odporcov očkovania. Dôveryhodnosť tvrdení odporcov očkovania silne spochybňujú vedeckými štúdiami vyvrátené argumenty z minulosti. Príkladom je vyvrátenie vzťahu medzi thiomersalom vo vakcínach a vznikom autizmu. Zdôrazňuje sa povinnosť sledovať a hlásiť nežiaduce účinky vakcín a úloha pediatrov a epidemiológov v komunikácii s rodičmi pre zachovanie vysokej zaočkovanosti, a tým aj ochrane zdravia verejnosti.

Kľúčové slová: povinné očkovanie, kolektívna imunita, antivakcinačné aktivity, výskyt infekčných chorôb.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť