Pediatria pre prax 5/2007

POTRAVINOVÁ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU

MUDr. Eva Vernerová

Nežádoucí reakce na potraviny, zprostředkované protilátkou IgE, jsou poměrně známé, při diagnostice opomíjené zřídka a léčitelné relativně snadno. Oddálené reakce, zprostředkované non IgE-mechanizmy, zůstávají často jako příčina chorobného procesu přehlédnuty. Mohou přitom v různé míře postihnout téměř každý orgán. Jejich skutečná incidence není známa a abychom získali nové poznatky o jejich existenci i léčbě, musíme na ně pomýšlet, upozorňovat a své zkušenosti shromažďovat. Je pravděpodobné, že jejich význam v klinické medicíně dosahuje, a snad i přesahuje důležitost projevů známějších typů alergie, např. alergii inhalační.

Kľúčové slová: potravinová alergie, dvojitě slepý placebem kontrolovaný test, orální tolerance, zkřížená alergie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FOOD HYPERSENZITIVITY IN CHILDHOOD

Immediate reactions to food, IgE-mediated, are relatively easy to diagnose, study and treat. Delayed reactions are much more difficult to suspect, diagnose and document. Their clinical manifestations run the gamut of virtually every organ system. True incidence of adverse reactions to food is not known and for the development of our knowledge and possibilities of treatment is necessary to accumulate our experiences and think of such reactions in various disorders. It is probable, that the adverse reactions to food will surpass in clinical importance other types of allergy, like reactions to inhalants.

Keywords: food hypersenzitivity, double-blind placebo-controlled food challenge (DBPCFC), immunological tolerance, cross-reactivity.