Pediatria pre prax 2/2007

POSTIŽENÍ SLUCHU V DĚTSKÉM VĚKU, NÁSLEDNÁ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PÉČE

MUDr. Petr Myška

Porucha nebo vada sluchu způsobí poruchu v komunikačním procesu, proto je včasná diagnóza velmi důležitá pro následný vývoj dítěte, především pro rozvoj řeči. Pro vyšetření sluchu je nutné použít variantu sluchové zkoušky odpovídající kalendářnímu nebo vývojovému věku dítěte. Je nutné vyšetřit sluch u dětí s rizikovou anamnézou nebo u dětí, u nichž rodiče nebo jiní příslušníci rodiny mají podezření na poruchu nebo vadu sluchu.

Kľúčové slová: sluchová zkouška, TEOAE, BERA, SSEP, audiometrické vyšetření, sluchadlo, kochleární implantát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HEARING DISORDERS IN CHILDREN AND SUBSEQUENT MEDICAL TREATMENT AND REHABILITATION

Hearing disorder or defect bring about disorders in the communication process, therefore an early diagnosis is of key importance for the children´s development and especially for the development of their speech. After the hearing examination, it is necessary to choose a hearing test appropriate for calendar or developmental age of a child. A hearing examination is essential in children with risk anamnesis or in children whose parents or other members of family are suspected of having a hearing disorder or defect.

Keywords: hearing examination, TEOAE, BERA, SSEP, audiometric examination, hearing aid, cochlear implant.