Pediatria pre prax 5/2011

Postantibiotická pseudomembranózní enterokolitida způsobená bakterií Clostridium difficile

MUDr. Irena Baroňová, MUDr. Eva Šipková, MUDr. Lenka Krystová

V souvislosti s užíváním antibiotik může dojít u pacientů ke vzniku různých komplikací. Mezi nejčastější patří průjem. Jeho podkladem jsou obecně různé formy střevní dysmikrobie. Následující článek se zabývá jednou z možných příčin postantibiotického průjmu – střevní infekcí způsobenou bakterií Clostridium difficile (CD). Toto onemocnění může být variabilní od prostého průjmu až po život ohrožující stavy.

Kľúčové slová: Clostridium difficile, antibiotická léčba, průjem, pseudomembranózní enterokolitida, vankomycin, metronidazol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postantibiotics pseudomembranous colitis caused by the Clostridium difficile bacteria

In the context of antibiotics usage various complications can affect patients. Among the most common there is diarrhea. It is often brought about by various forms of intestine dysmicrobia. The following article deals with one of possible causes of postantibiotic diarrhea – intestine infection caused by the Clostridium difficile (CD) bacteria. This illness can range from simple diarrhea to life-threatening conditions.

Keywords: Clostridium difficile, antibiotic therapy, diarrhea, pseudomembranous colitis, vancomycin, metronidazole.