Pediatria pre prax 5/2015

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti novorodencovi narodenému v domácom prostredí

Mgr. Zdenko Seneši

Článok sa zaoberá zodpovedaním základných otázok, ktoré si môže všeobecný lekár pre deti a dorast klásť pri prvom kontakte s novorodencom, ktorý sa narodil v domácom prostredí a nebol po pôrode vyšetrený v ústavnom zdravotníckom zariadení.

Kľúčové slová: domáci pôrod, všeobecný lekár pre deti a dorast, skríningové vyšetrenie, preventívna prehliadka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť