Pediatria pre prax 1/2011

Poruchy vrozené imunity u dětí

prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.

Článek shrnuje nové poznatky o poruchách imunitního systému, a to zvláště se zaměřením na oblast vrozené imunity. V posledním desetiletí došlo právě zde k významnému nárůstu nových znalostí, které se rychle odrazily ve specifikaci nových forem imunodeficiencí a vedly v některých oblastech i k mimořádně rychlému zavedení nových léčebných metod. To se konkrétně týká blokády IL-1 u periodických horeček a dalších zánětlivých stavů. Kromě této skupiny jsou diskutovány nově objevené poruchy v systému TLR (Toll like receptors) a stavy zvýšené vnímavosti k mykobakteriálním infekcím.

Kľúčové slová: imunodeficience, vrozená imunita, periodické horečky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Disorders of innate immunity in children

Review article summarizes new knowledge gained over the last decade elucidating mechanisms of innate immune response. New emerging diseases were identified. Among these, several categories are covered, namely disorders in TLR (Toll like receptors) system, increased susceptibility to mycobacterial infections, periodic fevers, and autoinflammatory syndromes.

Keywords: immunodeficiency, innate immunity, periodic fevers.