Pediatria pre prax 6/2007

PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU U DETÍ

MUDr. Miroslav Lakomý

Štandardné využitie elektrokardiografie (EKG) ako diagnostickej a monitorovacej techniky v klinickej praxi, anesteziológii a intenzívnej medicíne a aj zvýšené prežívanie detí po kardiochirurgickej operácii zvýšilo počet diagnostikovaných porúch srdcového rytmu. Tie sa stávajú súčasťou práce nielen detských kardiológov, ale aj pediatrov.

Kľúčové slová: elektrokardiogram, sínusový rytmus, bradykardia, tachykardia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DYSRHYTMIAS IN CHILDREN

Standart use of electrocardiography (ECG) as a diagnostic and monitoring tool in clinical practise, anesthesiology and intensive medicine and better survival of children after cardiosurgery has increased the number of diagnosed dysrhytmias. These are becoming a part of work for not only pediatric cardiologists, but pediatricans as well.

Keywords: electrocardiogram, sinus rhytm, bradycardia, tachycardia.