Pediatria pre prax 5/2006

Poruchy spánku v pediatrické praxi

MUDr. Iva Příhodová

Poruchy spánku se vyskytují u 30 % dětí a dospívajících. Onemocnění spojená s nedostatečně dlouhým nebo nekvalitním spánkem (nespavost, poruchy dýchání ve spánku, periodické pohyby končetinami) způsobují významné postižení kognitivních funkcí, poruchy chování, nálady a emocí. Obstrukční spánková apnoe může mít za následek i neprospívání, malý vzrůst a kardiovaskulární postižení. V dětském věku začínají také chronická onemocnění projevující se hypersomnií (narkolepsie, idiopatická hypersomnie). V článku je uveden přehled nejdůležitějších spánkových poruch.

Kľúčové slová: poruchy spánku, kognitivní poruchy, insomnie, poruchy dýchání ve spánku, hypersomnie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SLEEP DISORDERS IN PEDIATRIC PRACTICE

Sleep disorders occur in 30 % of children and adolescents. Disorders connected with insufficient or disturbed sleep (insomnia, sleepdisordered breathing, periodic limb movement disorder) cause significant cognitive impairment, behavioral problems, mood and emotional changes. Obstructive sleep apnea can result in failure to thrive, growth retardation and cardiovascular morbidity. Chronic diseases with prominent hypersomnia (narcolepsy, idiopatic hypersomnia) frequently begin in childhood. An overview of the most important sleep disorders is presented.

Keywords: sleep disorders, cognitive dysfunction, insomnia, sleep-disordered breathing, hypersomnia.