Pediatria pre prax 6/2008

Poruchy růstu v ambulanci PLDD

MUDr. Olga Magnová

Diagnóza růstové poruchy u dítěte vede ke stanovení etiologie růstové poruchy jak endokrinního, tak neendokrinního původu a následně umožňuje takovou léčbu, která zlepší nejen celkový zdravotního stav dítěte, ale vede i ke zlepšení jeho tělesného růstu. Práce se zabývá možnostmi praktického lékaře pro děti a dorost v diagnostice růstové poruchy a základním vyšetřením dítěte s růstovou poruchou v ambulanci PLDD. V druhé části se zabývá indikacemi k léčbě růstovým hormonem v České republice a rolí PLDD v diagnostice této úzce specializované endokrinní léčby.

Kľúčové slová: antropometrické měření, porucha růstu, růstový hormon.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GROWTH DISORDERS IN PEDIATRIC PRIMARY CARE

The diagnosis of growth disorder in a child leads to discovering the etiology of growth disorder of both endocrine and non endocrine origin and thus enables the appropriate therapy that improves not only the overall health status but improves also the growth itself. The paper discusses the potential in diagnosis of a growth disorder in pediatric primary care and basic necessary examination of a growth disorder. In the second part of the article indications for treatment with growth hormone in the Czech Republic and the role of primary care pediatricians in this narrow specialized endocrine treatment are discussed.

Keywords: anthropometric measurement, growth disorder, growth hormone.