Pediatria pre prax 4/2017

Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících

MUDr. Martina Kubicová

Pohlavně přenosné nemoci (STD – Sexually Transmitted Diseases) jsou infekce šířící se pohlavním stykem. Rizikovou skupinou jsou dospívající, kteří předčasně začínají se sexuálním životem, experimentují v sexuální oblasti a nedbají na ochranu svého zdraví. Výskyt těchto nemocí se za poslední roky v České republice zvyšuje. Některé z těchto nemocí podléhají povinnému hlášení. Z těchto nemocí se do roku 2010 nejčastěji vyskytovala syfilida, na druhém místě byla kapavka. Od roku 2011 dochází ke zvyšování infekce kapavkou, která převýšila i počty nakažených syfilidou. V článku jsou přiblíženy zejména pohlavně přenosné nemoci podléhající povinnému hlášení.

Kľúčové slová: pohlavně přenosné nemoci, genitál, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexually transmitted diseases in adolescents

Sexually transmitted diseases (STDs) are infections spread by sexual intercourse. Adolescents initiating sex early, experimenting sexually, and neglecting their health are a risk group. The incidence of STDs has been increasing in the Czech Republic in recent years. Some of these diseases are compulsorily notifiable. Until 2010, syphilis was the most commonly occurring of these diseases, followed by gonorrhoea. Since 2011, there has been in increase in the rates of gonorrhoea infection that have even exceeded those of syphilis infection. The article particularly deals with the compulsorily notifiable STDs.

Keywords: sexually transmitted diseases, genitalia, treatment