Pediatria pre prax S1/2012

Pneumokokové ochorenia a očkovanie

MUDr. Anna Feketeová

Napriek pokrokom v diagnostike a liečbe predstavujú invazívne pneumokokové infekcie pre ľudskú populáciu stálu potenciálnu hrozbu. Streptococcus pneumoniae je celosvetovo najčastejším vyvolávateľom infekcií dýchacích ciest, ktoré sú hlavnou príčinou morbidity detí, preto ich profylaxia môže zásadne prispieť k znižovaniu chorobnosti v detskom veku. Profylaktická stratégia pneumokokových ochorení prešla „historickú“ cestu, ktorá viedla od vývoja polysacharidových vakcín k súčasným konjugovaným vakcínam.

Kľúčové slová: invazívne pneumokokové ochorenia, polysacharidové, konjugované pneumokokové vakcíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pneumococcal diseases and vaccination

A wide spectrum of pneumococcal diseases remains a global health threat. Respiratory tract infections are a leading cause of morbidity in children. Overall, Streptococcus pneumoniae is the most common etiologic agent of respiratory infections worldwide and therefore pneumococcal prophylaxis has effectively decreased childhood morbidity and mortality. The evolution of pneumococcal prophylaxis has led from polysaccharide vaccines to contemporary conjugated vaccines.

Keywords: invasive pneumococcal diseases, polysaccharide, conjugated pneumococcal vaccines.