Pediatria pre prax 2/2006

Pneumokokové infekce v dětském věku

MUDr. Zuzana Blechová

Streptococcus pneumoniae je nejčastějším původcem běžných infekcí respiračního traktu, ale způsobuje též závažná invazivní onemocnění s mortalitou až 23 %. Záchytnost invazivních pneumokoků je však poměrně nízká. Současně narůstá jejich rezistence vůči běžně používaným antibiotikům. Pro prevenci invazivních infekcí ohrožených dětí od 2 měsíců je dostupná konjugovaná sedmivalentní vakcína.

Kľúčové slová: Streptococcus pneumonie, pneumokokové invazivní infekce, dětský věk – očkování, pneumokoková konjugovaná vakcína.

stiahnuť celý článok v pdf

Streptococcus pneumoniae is the most often etiologic agent of common infections of the respiratory tract, but it also can induce severe invasive infection with mortality up to 23 %. However, the detection of invasive pneumococci is difficult and its resistance to common antibiotics increases. Conjugated sevenvalent vaccine is available to prevent from invasive pneumococcal infections of children from 2 months of age.

Keywords: Streptococcus pneumonie, pneumococcal invasive disease, childhood, vaccination, pneumococcal conjugated vaccine.