Pediatria pre prax 2/2017

Plochá noha u dítěte

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Plochá noha je v dětském věku častým nálezem, jen malá část z celkového počtu dětí s tímto nálezem však potřebuje aktivní léčbu. Daná problematika zahrnuje celou škálu klinických nálezů a přístup k terapii je volně podle jejich závažnosti. Ortopedické vložky jsou hojně nadužívaným prostředkem léčby, operační léčba je naopak často podceňovanou modalitou. Při volbě správné metody léčby je nutné vycházet z důkladného klinického vyšetření a znalosti fungování lýtkového svalstva a vztahů kostí a vazů účastnících se na udržení klenby nohy.

Kľúčové slová: plochá noha, dítě, léčba, lýtkový sval, Achillova šlacha, ortopedické vložky

stiahnuť celý článok v pdf

Paediatric flat foot

Although paediatric flat foot is an often finding in children only relatively small number of paediatric patients require active treatment. The problem involves broad spectrum of clinical findings and the treatment approach is indicated according to severity of the clinical appearance. Insoles are often indicated where not necessary, surgical treatment is vice-versa underestimated. Proper clinical examination and accurate knowledge of functional complex of foot and calf is necessary in order to indicate the appropriate treatment modality.

Keywords: flat foot, child, treatment, calf muscle, Achilles tendon, insoles