Pediatria pre prax 2/2011

Plenková dermatitida

MUDr. Štěpánka Čapková

Autorka ve svém sdělení podrobně rozebírá příčiny a typy plenkové dermatitidy, uvádí diferenciální diagnózu běžných i vzácných dermatóz v plenkové oblasti a doporučuje režimová a léčebná opatření k rychlému zvládnutí tohoto častého dětského kožního onemocnění.

Kľúčové slová: příčiny a typy plenkové dermatitidy, komplikace kvasinkovou infekcí, diferenciální diagnóza onemocnění v plenkové lokalizaci, správný režim a léčba plenkové dermatitidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Napkin dermatitis

The author deals in detail with the causes and types of napkin dermatitis, mentions the differential diagnosis of common as well as rare skin conditions in the nappy area, and recommends regimen and therapeutic measures in order to rapidly manage this common skin condition in children.

Keywords: causes and types of napkin dermatitis, complications due to yeast infection, differential diagnosis of a condition in the nappy area, proper regimen and treatment of napkin dermatitis.