Pediatria pre prax 4/2014

Pískoty a viry

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Prevalence opakujících se epizod průduškové obstrukce je u kojenců a batolat vysoká. Virové infekce dýchacích cest, zejména respirační syncytiální virrus (RSV) a lidské rinoviry (HRV), vyvolávají nejčastěji pískoty u dětí v prvních letech života. Z klinického hlediska se u dětí mladších 5 let rozlišují občasné pískoty při dýchání, které jsou výlučně vyvolány virovou infekcí, a pískoty způsobené více faktory. V současnosti je imunoprofylaxe RSV infekcí palivizumabem u části pacientů prevencí vzniku pískotů.

Kľúčové slová: pískoty, virové infekce, imunoprofylaxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Wheezing and viruses

Prevalence of reccurent wheeze in infants and toddlers is high. Viral respiratory infections, particularly with respiratory syncytial virus (RSV) and human rhinovirus (HRV), are the most common causes of wheezing. For clinical purposes, reccurent wheeze in children below the age of 5 years is classified as episodic (viral) or multiple-trigger wheeze. Currently, immunoprophylaxis with palivizumab RSV infections is the prevention of wheezing in some patients.

Keywords: wheezing, viral infections, immunoprophylaxis.