Pediatria pre prax 6/2020

Picky eaters aneb nadměrně vybíravé děti ve stravování

MUDr. Nabil El‑ Lababidi

Nadměrná vybíravost ve stravování u dětí je problémem, se kterým se běžně potýkají praktičtí lékaři pro děti a dorost. Incidence této problematiky u předškoláků je dle různých zdrojů 14–50 %. Ve většině případů je růst těchto dětí přiměřený a jejich stravovací vybíravost odpovídá věku. Etiologie patologické nadměrné vybíravosti v jídle není zcela objasněná. Vliv faktorů životního prostřední a genetiky jsou jisté. Při přístupu k dítěti s podezřením na nadměrnou vybíravost v jídle je nutné pátrat po varovných anamnestických údajích a fyzikálních nálezech, které by mohly svědčit pro organickou příčinu obtíží. Důležité je adekvátní kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení jídelníčku. V některých případech je ke zvážení podání potravinových doplňků a/nebo preparátů enterální výživy. Výsledky studií zabývajících se růstem, skladbou jídelníčku a vývojem nadměrně vybíravých dětí nejsou jednoznačné. Tyto rozpory jsou způsobené absencí jednotné definice problematiky, užitím různých dotazníků v různých studiích, spoléháním se na rodiče v získávání údajů a použitím různých velikostí porcí.

Kľúčové slová: picky eaters, vybíravost v jídle, jídelníček, neprospívání, nutriční intervence

stiahnuť celý článok v pdf

Picky Eaters, or children who are too fussy in their food

Picky eating in children is a common problem encountered by paediatric general practitioners. Depending on the reference source, picky eating has an incidence between 14–50% in preschool children. Most of these children are thriving, and their food fussiness is reflective of their age. The aetiology of picky eating is not fully understood. Environmental and genetic factors play a clear role. Targeted search for red flags in the child’s history and in his physical examination can reveal suspicion of an underlaying organic cause. Adequate evaluation of the child’s quantitative and qualitative dietary intake is vital. In some cases, administration of food supplements or enteral nutrition should be considered. Study results regarding the growth, dietary intake and development of picky eaters are conflicting. This is due to the absence of a clear definition of picky eating, usage of various questionnaires in different studies, reliance on data acquired solely from the parents and usage of different portion sizes.

Keywords: picky eaters, food fussiness, dietary intake, failure‑to‑thrive, nutritional intervention