Pediatria pre prax S1/2012

Pertuse – stále aktuální téma nejen u dětí

MUDr. Zuzana Blechová

Nárůst incidence pertuse navzdory očkování představuje epidemiologický, diagnostický a terapeutický problém. Nejčastěji je infekce hlášena u dětí mezi 10.–14. rokem života. U adolescentů a dospělých s mírným či atypickým průběhem pertuse uniká pozornosti, nebývá diagnostikována, tudíž ani hlášena. Tito mohou být zdrojem infekce pro vnímavé kojence, mnohdy i sami asymptomatičtí. Změna vyhlášky o očkování s posunem první dávky hexavakcíny do 9. týdne života a přeočkování proti pertusi v 10. roce života jsou důležitým, avšak pouze dílčím preventivním opatřením. Přeočkování dospělé populace proti pertusi je rovněž žádoucí minimálně jedenkrát za život, ideálně každých deset let. Vhodné se jeví uplatnění tzv. rodinné strategie (z angl. „cocoon strategy“) při očkování rodičů a blízkých kontaktů vnímavých kojenců včetně doporučení vakcinace vybraných zdravotníků.

Kľúčové slová: pertuse, Bordetella pertussis, očkování, acelulární pertusová vakcína, rodinná strategie, očkovací kalendář.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pertussis – still topical problem not only in children

Nárůst incidence pertuse navzdory očkování představuje epidemiologický, diagnostický a terapeutický problém. Nejčastěji je infekce hlášena u dětí mezi 10.–14. rokem života. U adolescentů a dospělých s mírným či atypickým průběhem pertuse uniká pozornosti, nebývá diagnostikována, tudíž ani hlášena. Tito mohou být zdrojem infekce pro vnímavé kojence, mnohdy i sami asymptomatičtí. Změna vyhlášky o očkování s posunem první dávky hexavakcíny do 9. týdne života a přeočkování proti pertusi v 10. roce života jsou důležitým, avšak pouze dílčím preventivním opatřením. Přeočkování dospělé populace proti pertusi je rovněž žádoucí minimálně jedenkrát za život, ideálně každých deset let. Vhodné se jeví uplatnění tzv. rodinné strategie (z angl. „cocoon strategy“) při očkování rodičů a blízkých kontaktů vnímavých kojenců včetně doporučení vakcinace vybraných zdravotníků.

Keywords: pertussis, Bordetella pertussis, vaccination, acellular pertussis vaccine, cocoon strategy, vaccination shedule.