Pediatria pre prax 4/2008

Pediatrické aspekty ochrany proti bioterorismu

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.

Biologická rizika hrají v poslední době v krizovém plánování klíčovou úlohu. Národní bezpečnostní systémy vytvářejí modelové plány, jak chránit své obyvatelstvo proti možným biologickým hrozbám. Krizové plánování však často opomíjí specifickou problematiku pediatrických aspektů biologické připravenosti. Neexistují obecně platná terapeutická schémata, proto vycházíme ze schémat amerických. Zásadní odlišnosti u dětské populace se týkají nejen léčebných režimů, ale i procedurálních postupů a psychologického přístupu.

Kľúčové slová: bioterorismus, biologická připravenost, pediatrie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PEDIATRIC ASPECTS OF PROTECTION AGAINST BIOTERRORISM

Biological risks play a key role in emergency planning recently. National security systems create model plans, how to protect their inhabitants against possible biological threats. However emergency planning omits frequently specific problems of pediatric aspects of bio preparedness. Generally valid therapeutic schedules do not exist, therefore we come out of US schedules. Elementary differences concern not only therapeutic regimens but even procedures and psychological approach.

Keywords: bioterorrism, bio preparedness, pediatrics