Pediatria pre prax 2/2013

Péče o zevní genitál chlapce

MUDr. Jan Kříž

Kryptorchizmus je porucha sestupu varlete, léčba je chirurgická. Rizikem kryptorchizmu je sterilita a vznik nádoru varlete u dospělého muže. Léčbu – stažení varlete do šourku (orchidopexe) doporučujeme provést před druhým rokem věku dítěte. Fimóza – zúžená předkožka – je do roku věku normální nález, poté doporučujeme lokální aplikaci kortikoidní masti po dobu 6 týdnů, při neúspěchu dle nálezu cirkumcizi. Konglutinace předkožky – dostatečně široká předkožka slepená s glandem – se neuvolňuje až do školního věku dítěte, kortikoidy nejsou indikované. Hypospadie je ventrálně rozštěpená močová trubice, léčba je operační po roce věku dítěte.

Kľúčové slová: kryptorchizmus, orchiodopexe, fimóza, konglutinace předkožky, hypospadie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Taking care of the genitals in a boy

Cryptorchidism, or undescended testicle, is detected by the attending physician during physical examination of a boy. The treatment is surgical: the testis with accompanying cord structure is mobilized and brought into the subcutaneous pouch in the scrotum. Cryptorchidism is associated with a risk of sterility and the development of testicular cancer in adulthood. It is recommended to perform the treatment, orchidopexy, by age two. Phimosis, a tight foreskin, is a normal finding by age one; afterwards, local application of a corticoid ointment is recommended for a period of six weeks; if it fails, circumcision is warranted. Preputial adhesions, a condition in which a sufficiently wide foreskin is attached to the glans, are not separated until school age; corticoids are not indicated. Hypospadias is an abnormal ventral opening of the meatus of the urethra and is treated surgically after the child is one year old.

Keywords: cryptorchidism, orchidopexy, phimosis, preputial adhesions, hypospadias.