Pediatria pre prax 2/2020

Pavla Doležalová, Tomáš Dallos: Dětská revmatologie v praxi

MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.

Kniha Dětská revmatologie v praxi autorov prof. MUDr. P. Doležalovej, CSc., a doc. MUDr. T. Dallosa, PhD., a spoluautorov z rôznych medicínskych odborov je publikácia, ktorá sceľuje široký okruh problémov. Ide o problémy, ktoré sa vyskytujú pri diferenciálnej diagnostike nielen reumatických ochorení, ale i takých, ktoré spadajú do okruhu tzv. orphan diseases. Spĺňa kritériá a požiadavky postgraduálnej učebnice, vyžaduje pohľad pediatra so širokou znalosťou diferenciálnej diagnostiky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť