Pediatria pre prax 5/2008

Opomíjená infekce – pertuse

MUDr. Zuzana Blechová

Pertuse, dávivý kašel, se vzhledem k vysoké proočkovanosti stala v České republice opomíjenou infekcí. Bordetella pertussis však způsobuje atypické mírné onemocnění adolescentů a dospělých. Tyto nediagnostikované infekce mohou být zdrojem pro nedostatečně imunizované kojence. Správná diagnostika pertuse je předpokladem včasné cílené antibiotické léčby. Současně je nezbytná důsledná aktivní surveillance. Ke snížení rizika ohrožené populace se v řadě zemí aplikuje adolescentům booster dávka pertusové vakcíny, jejíž podání se zvažuje i u nás.

Kľúčové slová: pertuse, dávivý kašel, očkování, acelulární pertusová vakcína

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COMMONLY MISSED INFECTION- PERTUSSIS

Because of the routine vaccination pertussis became a second-line infection. However Bordetella pertussis was not eliminated from the environment. It causes atypical mild infection in teen agers and adults who are the source for susceptible infants. An active surveillance is necessary, correct diagnosis of these infections enables timely targeted antibiotic treatment. It is necessary to consider application of the booster dose of pertussis vaccine in adolescent to decrease the risk of exposed population.

Keywords: pertussis, whooping cough, vaccination, acellular vaccine