Pediatria pre prax 6/2005

Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc., MUDr. Věra Štruncová, MUDr. Jiří Dort, MUDr. Mirka Švecová

Humánní herpetické viry (HHV) patří do čeledi Herpesviridae (tab. 1). Jedná se o poměrně velké DNA viry (s průměrem kolem 200 nm) s kubickou symetrií virové kapsidy. HHV jsou ubikviterní, jejich hostitelem je člověk. Přenos HHV se uskutečňuje slinami, genitálními sekrety, krví a vertikálně. Vstupní bránou může být respirační trakt, porušená kůže, sliznice genitálu, jindy mohou HHV do makroorganizmu proniknout intravenózní cestou, transplantovaným orgánem či kostní dření nebo transplacentárně. Dosud bylo objeveno a popsáno celkem 8 HHV, které se označují jako HHV1 až HHV8. HHV jsou však v praxi označovány zpravidla zkratkou odvozenou z názvu viru. Genomy některých HHV jsou schematicky uvedeny na obr. 1....

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť