Pediatria pre prax 3/2012

Odmietnutie alebo odloženie očkovania

MUDr. Jarmila Pertinačová

Očkovanie patrí k najúčinnejším stratégiám preventívnej starostlivosti a každý rok zachráni milióny životov na celom svete. V dôsledku antivakcinačných aktivít sa aj na Slovensku stále častejšie stretávame s rodičmi, ktorí odmietajú očkovanie svojich detí. Okrem právnych aspektov očkovania prinášame v článku i odpovede na niektoré najčastejšie argumenty rodičov odmietajúcich očkovanie.

Kľúčové slová: očkovanie, antivakcinačné aktivity, legislatíva očkovania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Refusal or postponement of vaccination

Vaccination is the most effective strategies for preventive care. Each year save milions of lives worldwide. As a result anti-vaccinations activities is in the Slovak Republic constantly more parents, who reject to vaccinate their children. Besides the legal aspects of vaccination, the article answer bring of some of the arguments, which more parents reject vaccines.

Keywords: vaccination, anti-vaccination activities, legislation of vaccination.