Pediatria pre prax 1/2011

Od úrazu k cirhóze pečene

MUDr. Iveta Čierna, PhD., MUDr. Tibor Silný, MUDr. Jaroslav Bibza, PhD.

Naša kazuistika poukazuje na „tichý“ priebeh autoimunitnej hepatitídy s odhalením ochorenia v cirhotickom štádiu. Zvýšené krvácanie pri náhodnom úraze bolo prvým príznakom. Úvodné laboratórne nálezy koagulopatie a hepatopatie nás nasmerovali v ďalšej diagnostike. Imunosupresívnou liečbou sme dosiahli klinickú i laboratórnu remisiu.

Kľúčové slová: autoimunitná hepatitída, cirhóza pečene, koagulopatia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

From injury to hepatic cirrhosis

We introduce a case of „silent“ autoimmune hepatitis revealed in the cirrhotic stage. At the beginnig was an accidental injury with prolonged bleeding. Laboratory signs of coagulopathy and hepatopathy were indicators for estimating of the true diagnosis. We were successful with immunosuppressive treatment.

Keywords: autoimmune hepatitis, cirrhosis of the liver, coagulopathy.