Pediatria pre prax 3/2013

Očkovanie detí pred cestou do zahraničia

MUDr. Ivan Bakoš

Pri zvyšujúcom sa počte cestujúcich detí do vzdialených destinácií sú pediatri čoraz častejšie konzultovaní rodičmi, ako dieťa pri cestách a pobytoch chrániť pred infekčnými chorobami. Jedným zo spôsobov ako možno znížiť riziko poškodenia zdravia na cestách je aj očkovanie. Autor uvádza zoznam infekčných ochorení a konkrétnych očkovacích látok, ktoré sú v súčasnosti dostupné aj v Slovenskej republike, rozdelených do dvoch skupín. V prvej sú uvedené vakcíny určené pre doplnkové očkovanie detí, v druhej sú tzv. „cestovateľské” vakcíny. Tieto je vhodné konzultovať a aplikovať na pracoviskách zaoberajúcich sa tropickými chorobami a cestovnou medicínou.

Kľúčové slová: očkovanie detí, zahraničné cesty, doplnkové očkovanie detí, „cestovateľské“ vakcíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Childhood vaccination before traveling abroad

While the number of children traveling to distance destinations is increasing, pediatricians are increasingly consulted by parents about how to protect their children against infectious diseases. One of the ways how to reduce the risk of injury while travelling is vaccination. The author presents a list of infectious diseases and vaccines that are currently available in the Slovak Republic. These are divided into two groups. The first contains vaccines that are intended for supplementary vaccination of children, the other is called „traveler vaccines“. “Traveler vaccines” should be discussed and applied at dedicated places dealing with tropical diseases and travel medicine.

Keywords: childred vaccination, traveling abroad, supplementary vaccination of child, „traveler“ vaccines.