Pediatria pre prax 3/2006

Očkování proti varicelle

MUDr. Daniel Dražan

Varicellou může onemocnět jen v České republice až 100 000 lidí ročně. Vývoj očkování proti této nemoci začal již před více než 30 lety a již 10 let se plošně očkuje ve Spojených státech amerických. Živá atenuovaná očkovací látka proti varicelle je účinná a bezpečná. Je možné ji očkovat od 1 roku věku v 1 dávce, od 13 let ve 2 dávkách, kontraindikacemi jsou systémová hypersenzitivita na některou složku vakciny, gravidita, závažný defekt buněčné imunity a chronická terapie aspirinem. V budoucnu se dá očekávat očkování 4-vakcinou mobillli-parotitis-rubella-VZV (MMR-V).

Kľúčové slová: VZV, varicella zoster virus, varicella, plané neštovice, herpes zoster, očkování, vakcinace, imunogenita, protektivita, nežádoucí účinky, Oka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VACCINATION AGAINST VARICELLA

Up to 100 000 people can be affected by chickenpox in the Czech Republic each year. The development of vaccination against this disease began more than 30 years ago and routine VZV immunization has been under way in the USA for more than 10 years. Live attenuated vaccine against chickenpox is effective and safe. It can be applied in 1-dose regimen since 12 months of age, in 2-dose regimen since 13 years of age. It is contraindicated with systemic hypersensitivity to any compound of the vaccine, in pregnancy, with serious cellular immune deficiencies and with chronic aspirin therapy. Immunization with MMR-VZV tetravaccine can be expected in future.

Keywords: VZV, varicella zoster virus, varicella, chickenpox, herpes zoster, shingles, vaccination, immunogenity, protectivity, adverse events, Oka.