Pediatria pre prax 6/2011

Očkování dětí proti chřipce – úvaha před nadcházející epidemickou sezónou

MUDr. Martina Havlíčková, MUDr. Jan Kynčl, MUDr. Helena Jiřincová

Chřipková infekce má v dětském věku určité specifické charakteristiky. u dětí do 2–3 let věku vede chřipka často k hospitalizaci, v klinickém obrazu mohou dominovat febrilní křeče, bronchiolitis, croup, zánět středouší. K očkování dětí přistupují různé země odlišně. V čR je očkování dětí proti chřipce dle platné legislativy omezeno pouze na rizikové skupiny. lze považovat za rozumný kompromis maximálně podpořit očkování všech dětí školního věku, neboť byl jasně prokázán velký význam vakcinace právě tohoto segmentu populace.

Kľúčové slová: chřipkové viry, chřipka u dětí, očkování proti chřipce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vaccination of children against influenza: considerations before the upcoming epidemic season

Influenza infection in children involves certain specific features. In children up to two or three years of age, influenza often results in hospitalization with a clinical presentation dominated by febrile convulsions, bronchiolitis, croup or otitis media. The approaches to vaccination of children vary from country to country. In the Czech Republic, vaccination of children against influenza is, in accordance with the current legislation, restricted to risk groups only. It can be considered a reasonable compromise to maximally support vaccination of all school-age children since the great importance of vaccination of this very segment of the population has been clearly evidenced.

Keywords: influenza viruses, influenza in children, influenza vaccination