Pediatria pre prax 6/2007

OBSTIPÁCIA

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Obstipácia (zápcha) je častým problémom detského veku, predstavuje asi 3 – 5 % všetkých návštev u pediatra. Obstipácia nie je choroba ale príznak, ktorý sa môže vyskytnúť u zdravých detí ale môže byť aj sprievodným prejavom rôznych ochorení. Najčastejšie sa však u detí vyskytuje funkčná zápcha, ktorej príčinou nie je žiadne ochorenie, infekcia ani anatomická abnormalita.

Kľúčové slová: obstipácia, zápcha, detský vek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONSTIPATION

Constipation is a common problem for infants and children and accounts for almost 3 % of visits to a Pediatrician. Constipation is a symptom. It is not a disease, nor a sign and may be caused by many different disorders. Fortunately, most constipation in infants and children is not caused by any serious medical disease. The cause of most constipation is functional or idiopathic, meaning there is no sign of injury or infection, blood, or anatomic abnormality to explain the very real symptoms.

Keywords: constipation, chidren.